ID 书名 作者 epub kindle PDF1 PDF2 网页 纯文本 源文件 文字 类别 字数
ID 作品名 作者名 epub kindle モニター 印刷 立読み plain テキスト 文字 分類 字数
48204 燕尾服着初めの記 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.83万
46537 花月の夜 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.09万
1707 草とり 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.28万
18326 熊の足跡 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 旧字旧仮名 NDC 915 1.51万
58307 地蔵尊 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 0.28万
1706 小説 不如帰  徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 15.59万
46610 馬上三日の記 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 292 914 0.82万
2517 水汲み 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.31万
1704 みみずのたはこと 徳冨蘆花 epub mobi html plain zip 新字新仮名 NDC 914 35.25万
1708 謀叛論(草稿) 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 914 1.25万
59236 漁師の娘 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字新仮名 NDC 913 1.41万
46536 良夜 徳冨蘆花 epub mobi A6 A5 html plain zip 新字旧仮名 NDC 914 0.18万